Försäljningsvillkor

Betalning
LS Kontor AB tillämpar 20 dagar netto från fakturadatum. Småorderavgift med 50 kr utgår på order under 100 kr. Vi eftersträvar att fakturera våra kunder digitalt. Pappersfaktura debiteras med en hanteringsavgift på 50 kr. Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 15%. Privatkunder handlar med betalkort.

Priser
Alla priser i katalogen anges exklusive moms. Vi offererar gärna vid större kvantiteter. Priserna avser per styck vid hel förpackning. I butiken anges priserna inklusive moms, lokala avvikelser både från katalogpriser och vad beträffande sortiment förekommer. Om förpackningen måste brytas betingar varan ett högre styckepris. Priserna gäller från tid till annan. LS Kontor AB förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter.

Leveranser
Fast fraktavgift på 99 kr. Vid ordervärde under 1500 kr tillkommer småorderavgift på 250 kr. Kapitalvaror samt icke lagerförda artiklar debiteras med verklig frakt. Vid beställning till utlandet debiteras, oavsett ordervärdet, postens avgifter för transport till försändelsens destination.
Köparen har ansvaret för att leverans – och faktureringsuppgifter meddelas LS Kontor AB vid förändringar.