Miljöpolicy

Miljöpolicy LS Kontor


Detta är vår miljöpolicy:
- Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörer.
- Vi ska arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet
- Miljöhänsyn ska vara en naturlig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
- I de fall det förekommer produkter som svarar mot officiella miljömärkningar såsom Svanen eller Bra Miljöval inom vårt verksamhetsområde ska vi, om möjligt, erbjuda våra kunder dessa.
- Miljöarbetet utvecklas kontinuerligt och vi ska följa denna utveckling för att så snart möjligt utnyttja ny kunskap inom området och låta denna komma kunder till del.
- Vi ska samarbeta med, och ställa krav på, våra leverantörer för klar information och dokumentation vad gäller material och beståndsdelar i de produkter vi erbjuder våra kunder.
- Vi ska påverka, ställa krav på och samarbeta med våra leverantörer för ständiga förbättringar i vårt sortiment.
- Vi ska alltid följa aktuella lagar och förordningar.


Vi tar vårt producentansvar genom att vara anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Batteriregistret och El-kretsen. Vi samarbetar dessutom med våra leverantörer för att säkerställa att kraven inom REACH, EU:s nya miljölagstiftning, uppfylls.