Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy LS Kontor

Vår kvalitetspolicy har vi tagit fram för att göra det extra tydligt vad vi värderar som kvalitativ försäljning och kundförvaltning. Dessa punkter är väldigt viktiga för oss, utan dem skulle det vara otydligt för alla på företaget hur vi agerar mot våra kunder och leverantörer.

Våra huvudpunkter:

 • Våra produkter och tjänster ska karaktäriseras av högkvalitet.
 • Alla på företaget har ansvar för kvalitén.
 • Vi ska så gott vi kan tillfredsställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar.
 • Långa affärsrelationer bygger på en ärlighet och öppna diskussioner med våra kunder.

Alla anställda ska alltid sträva efter att:

 • Förbättra kvalitetsarbetet med tydliga mål och uppföljningar.
 • Förekomma kunderna i deras behov och frågor.
 • Uppfylla avtalade villkor och hålla leveranstider.
 • Leveranserna ska vara felfria.
 • Ha en öppen dialog med kunder om förseningar eller problem.
 • Förbättra rutiner och arbetsmetoder för att bli effektivare och säkerställa kvalitén.
 • Besitta goda produktkunskaper